Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

TODO

Czym jest Ekopłatnik oraz co zmieniło się w jego najnowszej wersji

Z radością przekazujemy w Wasze ręce najnowszą wersję naszej aplikacji, jednocześnie pragniemy poinformować Was o kilku zmianach, które w związku z tym zostały wprowadzone.

Dotychczasowy system logowania został wydzielony do osobnej usługi. Ma to na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa, zwiększenia komfortu korzystania z aplikacji, jak również poprawę wydajności działania aplikacji.

Pozwoliło to również na zwiększenie ilości usług dostępnych dla użytkowników bez konieczności zakładania nowych kont w poszczególnych usługach.

Podczas logowania w nowej wersji zostaną Państwo przekierowani na nową stronę logowania wspólną dla wszystkich dostępnych usług, z których mogą Państwo korzystać posiadając tylko jedno wspólne konto.

System Ekopłatnik służy do przygotowania przez podmiot korzystający ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Obowiązek sporządzania oraz przedkładania właściwemu marszałkowi województwa wykazów wynika z art. 286 Prawa ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

Ekopłatnik wspomaga poprawne uzupełnienie formularzy oraz „w locie” dokonuje obliczeń opłat zgodnie z obowiązującymi stawkami. Dzięki rozbudowanym mechanizmom walidacji pozwala uniknąć pomyłek i niedopatrzeń, a funkcje schowka i kopiowania wykazów pomiędzy okresami jeszcze bardziej przyspiesza przygotowanie dokumentu.

Ekopłatnik przyspiesza i ułatwia Podmiotom wywiązanie się z obowiązku prawnego, tym samym pozwala uniknąć kar i innych sankcji.

Podstawa prawna

Aplikacja Ekopłatnik jest zgodna z:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1273).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r. poz. 2527).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r.poz. 274 i 419 oraz z 2016 r. poz. 2059).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 2490).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz. 1875 oraz z 2017 r. poz. 723).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 196, poz. 1217) – obowiązuje dla opłat do 2015 r. włącznie.
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 960).
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 961).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 866).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1038).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 875).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 718).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 815).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 790).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 729).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012 r. poz. 766).